Home
Šeimos verslas
2012.jpg

Įmonė LONAS įkurta 1993 m. Jau daugiau nei 20 metų LONAS puoselėja geriausias čiužinių gamybos tradicijas bei kuria inovacijas didesniam komfortui ir sveikesniam gyvenimui.

LONAS – šeimos vertybėmis ir tradicijomis paremta lietuviška įmonė. Jau dvi LONO įkūrėjo Kazimiero Jakučio šeimos kartos sėkmingai prisideda prie lietuviškų čiužinių kūrimo ir gamybos tobulinimo.

Консультация
Акции

Мы, предприятие Lonas, являемся создателями культуры сна, мы обеспечиваем качество сна и помогаемследить за Вашим здоровьем. Поскольку каждый клиент важен для нас, мы предоставляем индивидуальный подход к каждому уникальному заказу, а также предоставляем лучшее предложение, чтобы у нас Вы могли найти именно то, что Вам нужно.

Ознакомьтесь с нашими коллекциями!

В этом разделе сайта Вы можете осмотреть доступную в данный момент коллекцию кроватей производства предприятия Lonas. Наряду со всеми моделями кроватейВы также можете осмотреть различные специально разработанные аксессуары - девять различных подушекиз музыкальной коллекции, два пуфа и один специально разработанный шкафчик. Следует отметить, что любая мебель, которую можно приобрести у нас, включая кровать и шкафчик, сделает Вашу спальню «нежнее», поскольку вся мебель изготавливается изкрасивых, качественных тканей. В этом разделе Вы также можете изучить ассортимент предлагаемых нами тканей - они отличаются не только по цветам, но и по текстуре и материалу, из которого они сделаны. Используйте возможности выбора и импровизируйте! Из всего предложения Вы можете получить 14 400 уникальных вариантов кроватей, тканей и аксессуаров, поэтому у Васбудет из чего выбирать!

Узнавайте об акциях и специальных предложениях!

Наряду с нашей актуальной коллекцией кроватей, Вы найдете здесь информацию о различных акциях и актуальных предложениях скидокспециально для Вас!

Матрасы и кровати предприятия LONASидеальный комплект для сна!

О компании
Политика конфиденцальности

Vispārīgie noteikumi

UAB „Lonas“, adrese Ukmergės g. 18 Jonava, uzņēmuma reģistrācijas numurs 156871188, tālrunis +371 676 60106, e-pasta adrese [email protected] (turpmāk tekstā – Sabiedrība) uzņemas saistības sargāt un cienīt Jūsu privātumu. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo informāciju, lai Jūs saprastu, kādēļ un kā tiek ievākti Jūsu dati un kā mēs tos izmantosim.

 

Privātuma politikas saturs:

I. Kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem izmantojam;

II. Kādus personas datus atklājam trešajām personām;

III. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus;

IV. Tirgzinības paziņojumi;

V. Jūsu tiesības;

VI. Kā izmantojam sīkdatnes;

VII. Cita svarīga informācija par personas datu izmantošanu;

VIII. Jūsu privātuma aizsardzības noteikumu izmaiņas;

IX. Kā ar mums sazināties.

 

I. Kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem izmantojam

1. Jūs personas datus kārtojam, saņemot Jūsu piekrišanu un likumīgās intereses par Jūsu personas datu kārtošanas nolūku – noslēgt un atbilstoši realizēt ar Jums noslēgto līgumu.

2. Mēs cenšamies Jums nodrošināt raitu pakalpojumu sniegšanu, kvalitatīvu apkalpošanu un vislabāko Jūsu pieredzi mūsu Sabiedrībā, tādēļ saskaņā ar šiem likumīgo interešu nolūkiem kārtojam Jūsu personas datus. Jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist par tādu datu kārtošanu, vēršoties pie mums pa elektronisko pastu [email protected] Saņemot Jūsu nepiekrišanu, nekavējoties pārtrauksim kārtot datus, bet tas var ieilgt līdz 10 dienām.

Vadoties pēc Jūsu likumīgajām interesēm, kārtojam Jūsu tehniskā satura datus, kas tiek sniegti zemāk.

 

Kārtojam šāda veida personas datus:

 

JŪSU komuniKĀCIJAS dati

1. Jūsu vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs:

a. piegādājot Jūsu iegādātās preces interneta veikalā www.lonas.lv uz Jūsu norādīto maksātāja piegādes adresi;

b. sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem;

c. tiecoties uzzināt Jūsu patieso vecumu, jo mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi paredzēti tikai tādām personām, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu.

2. Jūsu pirkšanas un citu veikto darbību vēsture, kuru veido Jūsu pirkumi, Jūsu pirkumu grozā saglabātās preces un Jūsu izpildītās darbības, izmantojot e-pastu, interneta vietni:

a. pārdodot Jums preces;

b. sniedzot pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atgriešanas jautājumus;

c. sūtot personalizētas e-vēstules.

3. Jūsu tirgzinības dati: Jūsu vienošanās saņemt mūsu piedāvājumus, jaunumu vēstules, Jūsu elektroniskā pasta adrese, kuru norādījāt, pasūtot mūsu jaunumu vēstules par preču jaunumiem un piedāvājumiem.

Šos datus saglabājam 2 gadus.

 

Dati par darījumu

1. Jūsu maksājumu informācija:

a. pieņemot un atgriežot naudu, cenšoties izpildīt savas uzņemtās saistības Jums;

b. par krāpniecisko darbību novēršanu un noteikšanu, cenšoties novērst un konstatēt krāpnieciskās darbības.

Šos datus saglabājam 10 gadus.

 

Tehniskie dati

Mēs uzkrājam, analizējam un nododam Jūsu datus, cenšoties nodrošināt raitu pakalpojumu sniegšanu Jums, kvalitatīvu apkalpošanu un vislabāko Jūsu pieredzi mūsu Sabiedrībā. Mēs kārtojam Jūsu tehniskos datus, kas saņemti no tādiem analītisko pakalpojumu sniedzējiem kā – Google, Facebook.

Kad dati tiek ievākti, izmantojot „Google Analytics“ darbarīkus, kārtojam statistisko informāciju par mūsu interneta vietnes apmeklētību, Jūsu izmantojamo pārlūkprogrammu, datoru, apmeklētību, aizvadīto laiku mūsu interneta vietnē, cik reizes apmeklējāt mūsu interneta vietni, no kādas interneta vietnes atnācāt uz mūsu interneta vietni, ko meklējot Jūs nonācāt līdz mūsu interneta vietnei.

Šos datus saglabājam līdz 2 gadiem.

 

II. Kādus personas datus atklājam trešajām personām

Sabiedrība apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot šos gadījumus:

1. ja ir saņemta Pircēja vienošanās par personas datu atklāšanu;

2. izpildot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus – Sabiedrības partneriem, kuri sniedz preču piegādāšanas vai citus Pircēja pasūtītos pakalpojumus;

3. citiem grupas uzņēmumiem, ja dati ir obligāti, cenšoties sasniegt noteiktos mērķus;

4. tiesībaizsardzības institūcijām saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzēto kārtību;

5. ja nepieciešams novērst tiesību aktu pārkāpumus vai ir nepieciešamība tos izpētīt.

 

III. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līgumsaistību vai likumā noteikto prasību izpildei. Jūsu personas dati, kas tiek kārtoti ar Jūsu vienošanos par tādu personas datu kārtošanu, tiek kārtoti un saglabāti līdz dienai, kad Jūs atcelsiet savu vienošanos.

 

IV. Tirgzinības paziņojumi

Jums sūtām tirgzinības paziņojumus tikai tad, ja ir saņemta Jūsu vienošanās par datu kārtošanu tiešās tirgzinības nolūkiem. Ja Jūs piekrītat, uz e-pastu Jums sūtīsim tiešās tirgzinības paziņojumus, lai Jūs varētu uzzināt mūsu jaunumus un pasludinātās akcijas, un lai Jūs varētu iepazīsties ar mūsu jaunajiem produktiem. Visi, kas abonē tirgzinības paziņojumus, var jebkurā laikā atteikties no tirgzinības paziņojumiem, kas tiek sūtīti no UAB „Lonas“ vai www.lonas.lv.

 

To varat izdarīt sekojoši:

jebkurā e-vēstulē nospiežot abonēšanas atcelšanas norādi vai sazinoties pa elektronisko pastu ar mūsu klientu apkalpošanas centru [email protected] Kad Jūs atceļat abonēšanu, mēs atjaunosim Jūsu profilu, lai tirgzinības paziņojumi Jums vairs netiktu sūtīti. Lūdzam pievērst uzmanību, ka mūsu sistēmu atjaunošana var ieilgt vairākas dienas. Tātad kādu laiku, kamēr Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts, Jūs vēl varat turpināt saņemt tiešās tirgzinības paziņojumus.

 

V. Jūsu tiesības

Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības:

1. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu, vai mēs kārtojam ar Jums saistītus personas datus. Ja mēs kārtojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar kārtojamajiem personas datiem kopā ar noteikto papildus informāciju. Šī papildus informācija iekļauj personas datu kārtošanas mērķus, personas datu kategorijas un personas datu saņēmējus. Mēs Jums izsniegsim Jūsu personas datu kopiju, ja netiks pārkāptas citu personu tiesības un brīvība.

2. Tiesības pieprasīt izlabot personas datus. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā kārtošanas nolūkus, papildināt visus neprecīzos savus personas datus.

3. Tiesības pieprasīt, lai tiktu izdzēsti Jūsu  personas dati. Šīs tiesības varat izmantot, kad: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kādēļ tie tika ievākti vai citādā veidā kārtoti; (ii) atceļat savu vienošanos un nav cita likumīgā pamatojuma kārtot datus; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu kārtoti saskaņā ar piemērotajos datu aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajiem noteikumiem; (iv) personas dati tiek kārtoti tiešās tirgzinības nolūkiem vai (v) personas dati tika kārtoti nelikumīgi. Tāpat pievēršam uzmanību, ka noteiktajos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot noteikto izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi iekļauj gadījumus, kad personas datus obligāti jākārto, cenšoties: (i) izmantot pašizpausmes un informācijas brīvību; (ii) ievērot mums obligātās normatīvās saistības vai (iii) iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

4. Tiesības ierobežot datu kārtošanu. Šīs tiesības iespējams izmantot tādos gadījumos: (i) Jums apstrīdot personas datu precizitāti; (ii) kad personas dati tiek kārtoti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, ka tie tiktu izdzēsti; (iii) kad personas dati vairs nav nepieciešami mūsu datu kārtošanas nolūkiem, taču Jūs tos pieprasāt juridisko prasību iesniegšanas, izpildīšanas vai aizstāvēšanas dēļ, vai (iv) kad Jūs nepiekrītat, lai dati tiktu kārtoti saskaņā ar publiskajām vai likumīgajām interesēm, kamēr tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu kārtošanu uz šī pamata, mēs varam turpināt saglabāt Jūsu personas datus, taču turpmāk tos vairs nekārtosim, izņemot: (i) ar Jūsu vienošanos; (ii) juridisko prasību iesniegšanas, izpildīšanas un aizstāvēšanas dēļ; (iii) tiecoties aizsargāt citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu sabiedrisko interešu dēļ.

5. Tiesības nepiekrist, ka mēs kārtotu Jūsu personas datus to iemeslu dēļ, kuri saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā apmērā, cik dati tiek izmantoti sabiedrisko interešu nolūkiem, kā arī mūsu vai trešās personas likumīgo interešu dēļ. Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim personas datu kārtošanas darbības, izņemot gadījumus, kad varam apliecināt, ka dati tiek kārtoti pārliecinošu likumīgo iemeslu dēļ, kur ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai tiecoties iesniegt, izpildīt vai aizsargāt juridiskās prasības.

6. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas datus kārtojam tiešās tirgzinības nolūkiem (ieskaitot profilēšanu tiešās tirgzinības nolūku dēļ). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu kārtošanas darbības sakarā ar šo nolūku.

7. Tiesības, ka Jūsu personas dati tiek pārcelti. Tajos gadījumos, kad personas datu kārtošanas likumīgais pamatojums ir (i) Jūsu piekrišana vai (ii) līguma izpilde vai darbības, kas tiek veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

8. Tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorā izlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarēsiet izmantot tajos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvību.

9. Ja uzskatāt, ka kārtojot Jūsu personas datus, pārkāpjam datu aizsargāšanas normatīvos aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kuras biroja adrese ir A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Viļņa (www.ada.lt).

10. Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt vienošanos ļaut kārtot savus personas datus. Vienošanās atcelšana neietekmēs datu kārtošanas likumību līdz tās atcelšanai.

 

VI. Kā izmantojam sīkdatnes

Mūsu interneta vietnē, tāpat kā daudzās citās vietnēs, arī tiek izmantotas sīkdatnes. Tie ir maza apmēra datu faili, kuri mums palīdz ātrāk un uzticamāk pasniegt vietnes saturu. Kad Jūs apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, kā arī izmantojat mūsu pakalpojumus, darbarīkus vai paziņojumu nodošanas kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kuras mums palīdz labāk, ātrāk un uzticamāk Jūs apkalpot, sīkdatnes tāpat tiek izmantotas reklāmas nolūkiem.

Parasti sīkdatnēs netiek saglabāta nekāda informācija, ar kuru varētu identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs kārtojam, var būt saistīta ar sīkdatņu saņemto un saglabājamo informāciju.

 

Trešo personu izmantojamās sīkdatnes

Lai varētu veikt ar tiešo tirgzinību saistītās darbības, mēs varam izmantot „Google Analytics“, „Facebook“ vai citu sociālo tīklu piedāvātos tirgzinības un/vai reklāmas līdzekļus, kuri palīdz mums analizēt pircēju vajadzības, saskaņā ar iegūto informāciju, izmantojot sīkdatnes. Vairāk par šī pakalpojuma sniedzēja sīkdatņu politiku varat uzzināt to platformās.

 

VII. Cita svarīga informācija par personas datu izmantošanu;

Bērnu personas dati

Mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi paredzēti tikai tām personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu. Ja mums būs pamatotas aizdomas, ka kārtojam personu datus, kuri nav sasnieguši norādīto vecumu, kurš minēts šajā nodaļā, mēs izslēgsim šo personu datus no datu bāzēm. Ja Jums rodas pamatotas aizdomas, ka mēs iespējams kārtojam tādu personu, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, datus, lūdzam, nelavējoties mūs par to informēt uz elektronisko pastu [email protected]

 

VIII. Jūsu privātuma aizsardzības noteikumu izmaiņas

Mēs periodiski pārskatām savu Privātuma Politiku, lai tā atspoguļotu informāciju, kā mēs kārtojam Jūsu datus.

Veicot nozīmīgas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem atbilstošiem sazināšanās līdzekļiem, piemēram, elektronisko pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

 

IX. Kā ar mums sazināties

Mēs vienmēr vēlamies sadzirdēt savu klientu atsauksmes.

Nešauboties vērsieties pie mums, ja:

- Jums ir jebkādi jautājumi vai atsauksmes par Mūsu Privātuma Politiku;

- vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu informāciju;

- vēlaties izmantot savas, kā personas datu subjekta, tiesības vai iesniegt sūdzību.

Jūs varat vērsties pie mums par personas datu kārtošanas un savu tiesību realizēšanas jautājumiem pa elektronisko pastu [email protected] vai rakstveidā, lūgumus/sūdzības/atsauksmes iesniedzot uz adresi UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, Jonava.

 

Рекомендации по использованию изделий и общие гарантийные условия

Paldies, ka izvēlies LONAS!

 

Šīs izstrādājumu lietošanas rekomendācijas un vispārīgie garantijas apkalpošanas nosacījumi (turpmāk tekstā – Nosacījumi) tiek piemēroti:

  •         LONAS Muzikālās kolekcijas gultām.
  •         Trīskrāsainās kolekcijas matračiem „TYLA®“, „TYLA® PLIUS“, „HARMONIJA®“, „HARMONIJA® PLIUS“, „MŪZA®“, „MŪZA® PLIUS“ (turpmāk tekstā – Trīskrāsainās kolekcijas matrači).
  •         Citiem LONAS izstrādājumiem (matračiem, virsmatračiem, spilveniem, mēbelēm) un LONAS HOME mājas tekstilizstrādājumiem.

 

Vēlam Jums labu atpūtu!

 

I. Garantijas periods

1.1.           Lai Jūs varētu gulēt mierīgi un ērti, visiem izstrādājumiem tiek sniegta 2 (divu) gadu garantija.
1.2.           Trīskrāsainās kolekcijas matračiem tāpat sniedzam 10 (desmit) gadu komerciālo garantiju no matrača iegādāšanās dienas. Šī komerciālā garantija netiek sniegta matrača pārvalkam.

 

II.              Garantijas nepiemērošana

2.1.           Garantija izstrādājumiem netiek piemērota šajos gadījumos:

2.2.           Pircējs garantijas periodā vērsās un neuzrādīja par produkta iegādāšanos apstiprinošus dokumentus (čeku, rēķinu, maksājuma pārskaitījumu un tml.).

2.2.1.      Izstrādājums izmantots ne pēc tā noteiktajiem mērķiem vai neievērojot ražotāja rekomendācijas, vai produkts sabojāts pircēja, trešo personu rīcības vai apkārtējās vides apstākļu dēļ.

2.2.2.      Produkts bija izārdīts, labots bez ražotāja piekrišanas, kā arī jebkādiem trūkumiem, kas izveidojušies iegriešanas, sašvīkāšanas, salaušanas, sasmērēšanas, apliešanas dēļ un tml.

2.2.3.      Dabiskās izstrādājuma nolietošanās dēļ, tai skaitā arī auduma krāsas izmainīšanās vai nevienlīdzības, pārāk vaļīga auduma dēļ.

2.2.4.      Produkts, kas tiek atgriezts, sapakots neatbilstoši vai pavisam nav sapakots. Izstrādājumam jābūt sapakotam tā, lai transportēšanas laikā tas nesasmērētos. Ja izstrādājumu – gultu – samontēja LONAS pārstāvji, tad par nekvalitatīvu produktu, kuru vēlas atgriezt – gultu – izjaukšanu, paņemšanu no Pircēja un transportēšanu parūpēsies LONAS pārstāvji.

2.2.5.      Izstrādājums – gulta – samontēts nekvalitatīvi, ne saskaņā ar ražotāja rekomendācijām, kad to samontēja ne LONAS pārstāvji, vai tika glabāts ne saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

2.2.6.      Citos LONAS preču pirkšanas – pārdošanas LONAS.LV interneta veikala, ar citiem elektroniskajiem sakaru līdzekļiem un salonos noteiktajos noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas tāpat tiek pasludināti internetā vietnē, kuras adrese ir https://www.lonas.lv/Noteikumi/, un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.3.           Garantija tiek piemērota, ja garantijas periodā, piemēram, izira šuve vai izveidojās citi materiālu vai ražošanas procesa brāķi. Ja iesniegtā pretenzija un produktu defekti tiek atzīti par garantijas defektiem, LONAS apmainīs nekvalitatīvas produktu daļas vai visu produktu pret tādu pat vai ļoti līdzīgu produktu.

 

III.              Izstrādājumu lietošanas rekomendācijas

3.1.           Nodrošiniet labu telpu, kurās tiks izmantoti produkti, vēdināšanu un saglabājiet optimālu mitruma līmeni.

3.2.           Ir aizliegts lēkāt uz izstrādājumiem, jo tā iespējams sabojāt produkta konstrukciju.

3.3.           Gultas rāmi ar restēm izmantot tikai ar atbilstoša izmēra matračiem: gultas rāmja ar restēm izmēram jābūt atbilstošam matrača izmēram.

3.4.           Ja ekspluatācijas laikā no ilgstošas restīšu mehāniskas cilāšanas gultas konstrukcija sāk čīkstēt, sasmērējiet restīšu pacelšanas mehānisma šarnīrus ar eļļu, šķidru silikonu vai citu caurspīdīgu smērvielu, atkārtoti pieskrūvējiet gultas samontēšanas skrūves.

3.5.           Matračus tiek rekomendēts novietot uz koka restēm. Rekomendējam izvēlēties restes ar 3–5 cm starpām starp dēlīšiem. Tā nesabojāsiet matrača konstrukciju un nodrošināsiet gaisa caurlaidību. Matrači nav piemēroti glabāšanai uz viengabala koka pamatnes un uz metāla restēm – tā var tikt sabojāta matrača konstrukcija. Tādas gultas pamatnes neļauj brīvi cirkulēt gaisam, tādēļ sāk uzkrāties mitrums un var izveidoties pelējums.

3.6.           Lai matracis vienmērīgi nolietotos un ilgstošāk saglabātu savas būtiskās īpašības, tiek rekomendēts to apgriezt un vēdināt (apgrieziet matraci uz otru pusi, apmainiet galvas galu pret kājas galu). Ja iegādāto matraci varat lietot uz abām pusēm, tiek rekomendēts to apgriezt ik pēc 2–3 mēnešiem (apgriezt matraci uz otru pusi, apmainīt galvas galu pret kājas galu). Ja matraci var lietot tikai uz vienu pusi – apgrieziet to ik pēc 2–3 mēnešiem. Matrača grozīšanas instrukcija tāpat norādīta uz matrača virsējās daļas, piešūtajā etiķetē.

3.7.           Matrači „TYLA®“, „HARMONIJA®“, „MŪZA®“ tiek rekomendēti līdz 110 kg svara cilvēkiem, matrači „TYLA® PLIUS“, „HARMONIJA® PLIUS“ un „MŪZA® PLIUS“ – līdz 130 kg svaram. Cilvēki, kas sver vairāk nekā norādīts rekomendācijā, tāpat var izmantot šos matračus, taču šajā gadījumā garantija netiks piemērota.

3.8.           Matrači, virsmatrači, viskoelastīgie spilveni un citi līdzīgi izstrādājumi – nav paredzēti mazgāšanai. Var mazgāt vai citādā veidā tīrīt tikai to pārvalkus (skatīt Pārvalka kopšanas etiķeti).

3.9.           Gultas un citas mēbeles (skapīšus, sēžammaisus, nakts galdiņus) nav paredzētas mazgāšanai. Izstrādājumu virsmas var tīrīt sausā ķīmiskā vai līdzīgā veidā. Gultas detaļu, kas pārvilktas ar audumu, vai citu mēbeļu detaļu tīrīšanai neizmantot agresīvus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus. Tiek rekomendēts izmantot mēbeļu audumiem paredzētus tīrīšanas līdzekļus vai veļas ziepes, kuru sastāvā nav krāsvielu šķīduma.

3.10.        Atsevišķas izstrādājumu vai produktu pārvalku uzraudzības prasības tiek sniegtas uz izstrādājumu uzraudzības zīmēm – uzraudzības etiķetēm, izņemot gultas vai citas mēbeles (skapīšus, sēžammaisus, nakts galdiņus), kuru uzkopšana tiek veikta 3.9. punktā noteiktajā kārtībā.

 IV.          Papildus lietderīga informācija

4.1.           Ražošanas procesā izmantojamo materiālu mīkstuma dēļ, produkta garumam un platumam var būt līdz 1,5 cm kļūdainība, savukārt augstumam līdz 1 cm kļūdainība no etiķetē deklarējamajiem izmēriem. Matrača īpašībām tam nav nekādas ietekmes.

4.2.           Izmantojot produktu, līdz 15 % (piecpadsmit procentiem) var izmainīties tā mīkstums. Tas izveidojas fizisko materiāla īpašību dēļ.

4.3.           Daudziem izstrādājumiem izmantojamo materiālu dēļ var būt specifiska smarža, taču vēdinot telpas tā pazūd uz visu laiku. Smaržām jutīgāki cilvēki jauna produkta smaržu var sajust arī ilgāk. Taču par to nevajag uztraukties – ražošanas procesā tiek izmantoti tikai sertificēti materiāli, kuri nekaitē veselībai.

4.4.           Ja iegādājāties gultu, kopā ar to tiek izsniegta izsmeļoša gultas samontēšanas instrukcija. Samontēt gultu tiek rekomendēts divatā.

4.5.           Nestandarta izmēra matrači var būt salīmēti no vairākām daļām, taču tas nekaitē izstrādājuma fiziskajām īpašībām.

4.6.           Matraci lietojot, vietas, kur matracim tiek radīts vislielākais spiediens, var iedobties. Līdz 10 % (desmit procentiem) pamatnes augstuma deformācija neietekmē matrača īpašības.

4.7.           10 (desmit) gadu komerciālā garantija tiek sniegta Trīskrāsainās kolekcijas matraču fiziskajām materiālu īpašībām un komfortam, taču, vadoties pēc higiēnas speciālistu rekomendācijām, matraci tiek rekomendēts mainīt ik pēc 7 (septiņiem) gadiem.

 

  V.              LONAS matrači ir piemēroti labākai Jūsu ērtībai:

5.1.           Noņemams pārvalks. Matrači ir ērti un praktiski, tos ir viegli kopt, jo pārvalki tiek izgatavoti ar rāvējslēdzēju apkārt visam matracim. Attaisot rāvējslēdzēju, pārvalks tiek sadalīts divās daļās, kuras ir daudz vieglāk iztīrīt vai izmazgāt par parastajiem pārvalkiem.

5.2.           Iekšējais pārvalks. Speciāla materiāla ieliktnis „L-Slip™“, tas ir elastīgs iekšējais pārvalks, kurš atvieglos matrača pārvilkšanu, kad vēlēsieties iztīrīt virsējo pārvalku. Iekšējo pārvalku noņemt nedrīkst – tas ir matrača pamatnes daļa, tādēļ, ja tas tiek noņemts, matracim netiek sniegta garantija.

 

  VI.            Izmēģiniet Trīskrāsainās kolekcijas matraci 30 (trīsdesmit) naktis

6.1.           Izmēģiniet matraci 30 (trīsdesmit) naktis pēc matrača saņemšanas. Ja matracis Jums nepatiks, tas būs neērts – pārāk ciets vai pārāk mīksts, apmainīsim to pret citu Trīskrāsainās kolekcijas matraci.

6.2.           Izvēlēto matraci apmainīsim, ja:

6.2.1.      Izteiksiet vēlēšanos apmainīt matraci rakstveidā tajā tirdzniecības vietā, kurā iegādājāties pirmo matraci: pirms preces apmainīšanas, sazinieties ar Salona, kurā iegādājāties preci, darbiniekiem vai, ja preci iegādājāties, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (E-veikalā, pa tālruni vai elektronisko pastu), pa tālruni +371 676 60106 vai elektronisko pastu [email protected] un saskaņojiet preces apmainīšanas nosacījumus.

6.2.2.      Iesniegsiet pirkšanas dokumentus un izsniegto matrača izmēģinājuma perioda apstiprinošo sertifikātu. Ja šo sertifikātu nesaņēmāt, tad matrača izmēģināšanas iespēju izmantot nevarēsiet.

6.2.3.      Matracis nav izgatavots saskaņā ar Jūsu sniegtajām specifikācijām vai nav piemērots Jūsu individuālajām vajadzībām (nestandarta izmēri, pārvalks, krāsa un tml.).

6.2.4.      Nav bojāts aizsargājošais un higiēniskais matrača audums un plomba.

6.2.5.      Matracis nav iegādāts no ekspozīcijas.

6.2.6.      Matracis nav iegādāts par mazāku cenu ar trūkumiem, par kuriem bijāt informēts jau iepriekš un kuri netraucē matraci izmantot saskaņā ar tā noteikto lietošanas mērķi.

6.2.7.      Matracis atbilst higiēnas prasībām un ir tīrs.

6.2.8.      Matracis tiek atgriezts oriģinālajā iepakojumā.

6.3.           Ja izmēģinājuma perioda laikā palielinājusies apmaināmās preces cena vai prece tiek mainīta pret dārgāku preci, Jums vajadzēs samaksāt cenu starpību.

6.4.           Mainīt matraci pret jaunu var tikai vienu reizi.

 

  VII.         Pretenziju iesniegšana

7.1.           Pretenzijas par nekvalitatīviem produktiem jāiesniedz pa elektronisko pastu [email protected], pa tālruņa numuru +371 676 60106 vai pa pastu Liepājas iela 35A-1, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika.

7.2.           Pretenzijas ir jāiesniedz šajos Nosacījumos un Noteikumos noteiktajā kārtībā.

7.3.           Saņemot pretenziju, apņemamies 3 (trīs) darba dienu laikā sazināties ar Jums un, ja nepieciešams, saskaņot produkta apskati, kuras laikā tiktu noteikts izstrādājuma stāvoklis un brāķa izveidošanās iemesli. Iesniedzot pretenziju, piekrītat sniegt iespēju mums vai mūsu pārstāvjiem preci novērtēt Noteikumos noteiktajā kārtībā.

Dizaineriem

PIEDĀVĀJUMS

Sadarbības piedāvājums dizainerim

Mēs aicinām Jūs kļūt par pastāvīgiem LONAS partneriem, kā arī izmantot tikai dizaineriem piešķirtās priekšrocības. Mēs nodrošinām abpusējos ieguvumus – gan dizainerim, gan Jūsu klientam, kurš mūsu produktus pasūta caur Jums!

Atlaižu un atlīdzības sistēma

1.Reģistrējoties LONAS sistēmā par pastāvīgo partneri, Jūs saņemsiet speciālo dizainera karti un savu unikālo ID kodu. Izmantojot šo kodu, Jūsu klientiem tiks piešķirta līdz 10% atlaide visam pirkumu grozam;

2.Ar Jūsu ID kodu pieņemtie pasūtījumi tiek apkopoti LONAS sistēmā. Uz Jūsu vārda tiek uzkrāti 5% no katra pasūtījuma (bez PVN). Mēs uzsveram, ka bonusa punkti tiek izkrāti no pasūtījuma summas bez PVN. Uzkrāto summu Jūs varat uzzināt jebkurā laikā, sazinoties uz zemāk norādītajiem kontaktiem, kā arī saņemt apmaksu, izrakstot rēķinu.

3. Jūsu uzkrātā komisijas maksa LONAS sistēmā tiek uzglabāta ne ilgāk kā 2 gadus no katra pasūtījuma datuma, tāpēc iesakām regulāri par norēķiniem rakstīt vai zvanīt uz zemāk norādītajiem kontaktiem.

4. Sadarbības piedāvājums spēkā tikai interjera dizaineriem un arhitektiem, kuri var iesniegt darbību apliecinošo dokumentu (komercreģistra izraksts, uzņēmējdarbības sertifikāts u.tml.).

Papildu motivācija, strādājot ar LONAS

Pēc tam, kad dizaineris kopš gada sākuma ir savācis pasūtījumus, kas pārsniedz apgrozījumu EUR 4500 + PVN apmērā, tiek piešķirti papildu bonusi:

Ar katru apgrozījumu EUR 4500 + PVN LONAS dāvina Jūsu izveidotā interjera profesionālo fotosesiju ar profesionālu interjera fotogrāfu. Dāvanas vērtība ir līdz EUR 500. Ja dizaineris gadā savāc pasūtījumus par summu EUR 9000 + PVN un vairāk – viņš saņem dāvanā otro fotosesiju, utt. Ar nākamo gadu summa tiek anulēta un sāk uzkrāties sākot ar EUR 0. Pieņemot dāvanu, tiek parakstīts vienreizējs sadarbības līgums, kas ir saistošs, kurā noteikti LONAS un fotogrāfa nosacījumi un pienākumi.

Jūsu darbu izplatīšana

Ja Jums ir izveidotā interjera fotoattēli vai videoklipi, kuros fiksēta LONAS produkcija, Jūs varat ar šādu materiālu dalīties ar mums. Mēs nodrošināsim šī materiāla izplatīšanu caur saviem iekšējiem informācijas kanāliem (biļeteņi, Facebook, Instagram, #LONASdesign, raksti u.c.), blakus attēlam noteikti norādot interjera autoru. Tādā veidā mēs atklāsim sabiedrībai Jūsu vārdu un stādīsim priekšā kā interjera ekspertus saviem patērētājiem.

Kontaktinformācija

Dizainera kartes ar unikālu ID kodu tiek izsniegtas, atnākot uz kādu no LONAS saloniem un parakstot sadarbības līgumu ar SIA “LONAS Latvija”.

Karte ir derīga visos firmas LONAS salonos, kas atrodas Latvijā. Tie ir pieejami šeit: www.lonas.lv/veikali. Sīkākai informācijai , lūdzu, zvaniet : +371 24247924 vai rakstiet uz [email protected].