Политика конфиденциальности

Bendrosios nuostatos

UAB „Lonas“, adresas Ukmergės g. 18 Jonava, įmonės kodas 156871188, tel. +370 700 77044, el. p. [email protected] (toliau – Bendrovė), yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

Privatumo politikos turinys:

I. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu naudojame;

II. Kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims;

III. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis;

IV. Rinkodaros pranešimai;

V. Jūsų teisės;

VI. Kaip naudojame slapukus;

VII. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą;

VIII. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai;

IX. Kaip su mumis susisiekti.

I. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome

1. Jūsų asmens duomenis tvarkome turėdami Jūsų sutikimą ir teisėtą interesą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo – sudaryti ir tinkamai įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų Bendrovėje, todėl šio teisėto intereso tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu [email protected]. Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet galime užtrukti iki 10 dienų.

Teisėto intereso pagrindu tvarkome Jūsų techninio pobūdžio duomenis nurodytus žemiau.

Tvarkome šių rūšių asmens duomenis:

JŪSŲ KOMUNIKAVIMO DUOMENYS

1. Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektrinio pašto adresas, telefono numeris:

a. parduodami ar pristatydami Jūsų įsigytas prekes interneto parduotuvėje www.lonas.lt Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu;

b. siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas;

c. siekdami sužinoti Jūsų tikrąjį amžių, kadangi mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims.

2. Jūsų pirkimo ir veiksmų istorija, kurią sudaro Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine:

a. parduodami Jums prekes;

b. teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus;

c. siųsdami personalizuotus el. laiškus.

3. Jūsų rinkodaros duomenys: 

a. Jūsų sutikimai gauti mūsų pasiūlymus, naujienlaiškius, 

b. Jūsų elektroninio pašto adresas, kuriuo užsakote mūsų naujienlaiškį apie prekių naujienas ir pasiūlymus.

Šiuos duomenis saugome 2 metus.

DUOMENYS APIE SANDORĮ

1. Jūsų mokėjimo informacija:

a. priimdami ir grąžindami pinigus, siekiant įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;

b. dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus.

Šiuos duomenis saugome 10 metų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Mes kaupiame, analizuojame ir perduodame Jūsų duomenis, siekdami užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų įmonėje. Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų – tokių kaip Google, Facebook.

Rinkdami duomenis per „Google Analytics“ įrankius tvarkome statistinę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankomumą, Jūsų naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką mūsų svetainėje, kiek kartų apsilankėte mūsų svetainėje, iš kokios svetainės atėjote į mūsų svetainę, kokia paieška atvedė Jus į mūsų svetainę.

Šiuos duomenis saugojame iki 2 metų.

II. Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims

Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1. jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Bendrovės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3. kitoms grupės įmonėms, jeigu duomenys būtini siekiant susijusių tikslų;

4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

5. jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

III. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms arba įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

IV. Rinkodaros pranešimai

Jums siunčiame rinkodaros pranešimus tik turėdami Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums sutikus, el. paštu Jums siųsime tiesioginės rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas bei skelbiamas akcijas ir galėtumėte susipažinti su naujais mūsų produktais. 

Visi rinkodaros pranešimų prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš UAB „Lonas“ ar www.lonas.lt. Tai galite padaryti bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą arba susisiekę elektroniniu paštu su mūsų klientų aptarnavimo centru [email protected]. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami. Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

V. Jūsų teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

2. Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

3. Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

5. Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

7. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

8. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (www.ada.lt), el. p. [email protected].

10. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

VI. Kaip naudojame slapukus

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Siekdami vykdyti tiesioginę rinkodarą, mes galime naudotis „Google Analytics“, „Facebook“ ar kitų socialinių tinklų teikiamomis rinkodaros ir/ar reklamos priemonėmis, kurios padeda mums analizuoti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija. Daugiau apie šių paslaugų teikėjų slapukų politiką galite sužinoti jų platformose.

VII. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą

Vaikų asmens duomenys

Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių. Jeigu jums kyla pagrįstų abejonių, kad galime tvarkyti jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis, prašome nedelsiant mus apie tai informuoti elektroniniu paštu [email protected].

VIII. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine. 

IX. Kaip su mumis susisiekti

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus.

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

- turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie mūsų Privatumo politiką;

- norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;

- norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti skundą.

Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo klausimų elektroniniu paštu [email protected] arba raštu siunčiant prašymus/skundus/atsiliepimus adresu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, Jonava.

Содержание Политики конфиденциальности:

I. Объем персональных данных и цели их использования;

II. Объем персональных данных, которые раскрываются третьим сторонам;

III. Сроки хранения персональных данных;

IV. Маркетинговые сообщения;

V. Права субъекта данных;

VI. Политика использования файлов cookie;

VII. Прочая важная информация об использовании персональных данных;

VIII. Изменения положений по защите персональных данных;

IX. Контактная информация.

I. Объем персональных данных и цели их использования

1. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия клиента и в законных интересах Компании для достижения цели обработки персональных данных, то есть заключения и надлежащего исполнения договора с клиентом.

2. Компания стремится обеспечить бесперебойное предоставление услуг своим клиентам, качественное обслуживание и позитивный опыт взаимодействия клиентов с Компанией. В связи с этим обработка персональных данных клиентов осуществляется в целях реализации этого законного интереса. Клиент вправе в любое время отказаться от такой обработки, обратившись в Компанию по электронной почте [email protected]. После получения отказа клиента Компания незамедлительно прекратит обработку его данных, но это может занять до 10 дней.

На основании законного интереса также осуществляется обработка нижеперечисленных технических данных клиентов.

Компания осуществляет обработку следующих типов персональных данных:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

1. Имя, фамилия, адрес, адрес электронной почты, номер телефона:

a. в целях продажи или доставки товаров, приобретенных клиентом в интернет-магазине www.lonas.lv, на указанный им адрес плательщика и доставки;

b. в целях отправки клиенту информации о новых продуктах и услугах Компании;

c. в целях выяснения реального возраста клиента, поскольку услуги, предоставляемые на сайте Компании, предназначены только для лиц старше 16 лет.

2. История покупок и действий клиента, состоящая из его покупок, товаров, сохраненных в его корзине, и его действий при использовании электронной почты и сайта Компании:

a. в целях продажи товаров;

b. в целях предоставления услуг и поддержки, включая вопросы возврата денежных средств;

c. в целях отправки персонализированных электронных писем.

3. Маркетинговые данные клиента:

a. Согласие на получение предложений и информационных бюллетеней Компании;

b. Адрес электронной почты, если клиент подписался на рассылку новостей и предложений Компании. Эти данные хранятся в течение 2 лет.

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

1. Платежная информация клиента:

a. в целях приема и возврата денежных средств в рамках исполнения договорных обязательств Компании перед клиентом;

b. в целях предотвращения и выявления мошенничества в рамках процедуры предотвращения и выявления случаев мошенничества.

Эти данные хранятся в течение 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сбор, анализ и передач персональных данных клиентов осуществляются в целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг, качественного обслуживания и позитивного опыта взаимодействия клиентов с Компанией. Также осуществляется обработка технических данных, полученных от поставщиков аналитических услуг – таких как Google, Facebook.

В ходе сбора данных с помощью инструментов Google Analytics осуществляется обработка статистической информации о посещаемости сайта Компании, браузере и компьютере клиента, посещениях, времени, проведенном на сайте Компании, количестве посещений сайта Компании, а также о сайте, с которого клиент перешел на сайт Компании, и типе поиска, который привел клиента на сайт Компании.

Эти данные хранятся до 2 лет.

II. Объем персональных данных, которые раскрываются третьим сторонам

Компания обязуется не раскрывать персональные данные клиента третьим лицам, за исключением следующих случаев:

1. Наличие согласия клиента на раскрытие персональных данных;

2. Исполнение заказа или оказание иных услуг. Персональные данные клиента могут быть переданы партнерам Компании, обеспечивающим доставку товаров или иных услуг, заказанных клиентом;

3. Персональные данные клиента могут быть переданы другим предприятиям Группы, если эти данные необходимы для достижения сопутствующих целей;

4. Персональные данные клиента могут быть переданы правоохранительным органам в порядке, предусмотренном законодательством Латвийской Республики;

5. Персональные данные клиента могут быть переданы третьим сторонам в случае, когда это необходимо для предотвращения или расследования нарушений законодательства.

III. Сроки хранения персональных данных

Хранение персональных данных клиентов осуществляется лишь в том объеме, который необходим для выполнения договорных обязательств или требований законодательства. Персональные данные, чья обработка осуществляется с согласия клиентам, будут обрабатываться и храниться до даты отзыва клиентом своего согласия.

IV. Маркетинговые сообщения

Отправка клиентам маркетинговых сообщений осуществляется только при наличии согласия на обработку данных в целях прямого маркетинга. С согласия клиента Компания будет направлять ему по электронной почте прямые маркетинговые сообщения, направленные на информирование клиента о новостях и акциях, а также на ознакомление клиента с новыми продуктами Компании.

Все подписчики маркетинговых сообщений вправе в любое время отказаться от подписки на маркетинговые сообщения, которые отправляются с почтового адреса Компании «Lonas» ЗАО или с сайта www.lonas.lv. Это можно сделать по ссылке «Отказаться от подписки», которая размещена в любом электронном письме, или путем направления электронного письма в Центр обслуживания клиентов по адресу [email protected]. При отказе клиента от подписки Компания обновит его профиль, после чего он перестанет получать маркетинговые сообщения. Следует обратить внимание, что обновление систем может занять несколько дней. Поэтому в течение некоторого времени (то есть времени обработки запроса) клиент может продолжать получать прямые маркетинговые сообщения.

V. Права субъекта данных

Клиент как субъект персональных данных обладает следующими правами:

1. Право на ознакомление со своими персональными данными. Клиент вправе получить от Компании подтверждение обработки его персональных данных. В случае обработки Компанией персональных данных клиента он вправе ознакомиться с объемом такой обработки, а также получить определенную дополнительную информацию. Эта дополнительная информация включает в себя цели обработки персональных данных, категории персональных данных и получателей персональных данных. Компания обязана предоставить клиенту копию его персональных данных при условии, что при этом не будут нарушены права и свободы других лиц.

2. Право на исправление персональных данных. Клиент вправе уточнить любые неточные персональные данные и, с учетом целей обработки, дополнить любые неполные персональные данные.

3. Право на удаление персональных данных. Клиент может воспользоваться этим правом в следующих случаях: (i) персональные данные больше не нужны для достижения целей, ради которых они были собраны или иным образом обработаны; (ii) клиент отозвал свое согласие и нет других законных оснований для обработки данных; (iii) клиент не согласен на обработку персональных данных в соответствии с нормами действующего законодательства о защите данных; (iv) обработка персональных данных осуществляется в целях прямого маркетинга; или (v) обработка персональных данных была незаконной. Однако следует иметь в виду, что в некоторых случаях клиент не сможет воспользоваться этим правом в силу исключений. К таким исключениям относятся случаи, когда обработка персональных данных необходима для: (i) осуществления права на свободу самовыражения и информации; (ii) выполнения юридических обязанностей Компании; или (iii) предъявления, исполнения или защиты юридических требований.

4. Право на ограничение обработки персональных данных. Это право может быть реализовано в следующих случаях: (i) оспаривание клиентом точности персональных данных; (ii) обработка персональных данных осуществляется незаконно, но клиент не желает их удаления; (iii) персональные данные больше не нужны для целей обработки, но клиент запрашивает их в целях предъявления, исполнения или защиты юридических требований; или (iv) клиент возражает против обработки персональных данных на основании общественных или законных интересов до проверки оснований для такого возражения. В случае ограничения обработки персональных данных на этом основании Компания вправе продолжать хранить персональные данные, но не будет их обрабатывать, за исключением случаев: (i) согласия клиента; (ii) для предъявления, исполнения или защиты юридических требований; (iii) для защиты прав других физических или юридических лиц; или (iv) из соображений значительного общественного интереса.

5. Право на отказ от обработки персональных данных по причинам, связанным с конкретной ситуацией клиента, но только в том объеме, в каком Компания использует эти данные в общественных интересах или в своих собственных интересах, или в законных интересах третьей стороны. В случае несогласия клиента с этим положением Компания приостановит обработку его персональных данных, за исключением случаев, когда сможет доказать, что обработка данных осуществляется по убедительным законным причинам, которые преобладают над интересами, правами и свободами клиента, или в целях предъявления, исполнения или защиты юридических требований.

6. Право на отказ от обработки персональных данных в целях прямого маркетинга (включая профилирование в целях прямого маркетинга). В случае несогласия клиента Компания прекратит обработку его персональных данных для этих целей.

7. Право на переносимость персональных данных. В случаях, когда правовым основанием для обработки персональных данных является (i) согласие клиента либо (ii) исполнение договора или действия, выполненные по просьбе клиента до заключения договора.

8. Право на получение своих персональных данных в систематизированном, общепринятом и машиночитаемом формате. Это право не может быть использовано в случаях, когда оно может негативно отразиться на правах и свободах других лиц.

9. При наличии у клиента мнения, что обработка его персональных данных нарушает законодательство о защите данных, он вправе подать жалобу в государственный орган, отвечающий за защиту данных.

10. Клиент вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, предшествовавшей отзыву.

VI. Политика использования файлов cookie

На сайте Компании, как и на многих других, используются файлы cookie. Это небольшие файлы данных, которые помогают Компании быстрее и надежнее предоставлять контент. При посещении или использовании сайтов Компании, а также при пользовании ее услугами, инструментами или каналами обмена сообщениями Компания или ее уполномоченные поставщики услуг могут использовать файлы cookie, которые улучшают и ускоряют обслуживание, делают его более надежным. Также файлы cookie могут использоваться и в рекламных целях.

Как правило, файлы cookie не хранят никакой информации, которая могла бы идентифицировать пользователя, однако персональные данные клиента, которые обрабатывает Компания, могут быть связаны с информацией, полученной и сохраненной с помощью файлов cookie.

Файлы cookie, используемые третьими сторонами

В целях прямого маркетинга Компания может использовать маркетинговые и (или) рекламные инструменты, предоставляемые Google Analytics, Facebook или другими социальными сетями. Эти инструменты помогают Компании анализировать потребности клиентов на основе информации, собранной с помощью файлов cookie. Более подробную информацию о политике использования файлов cookie этих поставщиков услуг можно получить на их платформах.

VII. Прочая важная информация об использовании персональных данных

Персональные данные детей

Услуги, предоставляемые на сайте Компании, предназначены только для лиц старше 16 лет. При наличии у Компании достаточных оснований подозревать, что в обработку попали данные лиц, не достигших возраста, указанного в настоящем пункте, Компания удалит данные этих лиц из своих баз данных. В случае возникновения у клиента обоснованных сомнений, что Компания обрабатывает данные лиц, не достигших 16-летнего возраста, просьба немедленно сообщить об этом по электронной почте [email protected].

VIII. Izmaiņas jūsu privātuma politikā

Mēs periodiski pārskatām savu konfidencialitātes politiku, lai nodrošinātu, ka tā atspoguļo to, kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, mēs jums par to paziņosim tīmekļa vietnē vai ar citu piemērotu saziņas līdzekli, piemēram, e-pastu, lai jūs varētu iepazīties ar šīm izmaiņām, pirms turpināt izmantot mūsu tīmekļa vietni.

IX. Контактная информация

Компания всегда готова услышать отзывы своих клиентов.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если:

- У вас есть вопросы или замечания по Политике конфиденциальности;

- Вы хотите, чтобы мы прекратили использование вашей информации;

- Вы хотите воспользоваться своими правами субъекта данных или подать жалобу.

Вы можете связаться с нами по вопросам обработки персональных данных и реализации Ваших прав по электронной почте [email protected] или направить запросы/жалобы/отзывы в письменном виде по адресу: ООО «Lonas Latvija» (SIA «Lonas Latvija»), ул. Лепаяс, д. 35А, оф. 1, LV-1002, Рига, Латвийская Республика.